நிலவும் மழையுடன் கூடிய காலநிலையில் இடி, மின்னல் தாக்கம் குறித்து அவதானத்துடன் செயல்படுமாறு பொது மக்கள் அறிவுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

விசேடமாக தொலைபேசி பயன்பாட்டின் போது மிகவும் அவதானமாக இருக்குமாறு வானிலை அவதான நிலையத்தின் பதில் பணிப்பாளர் நாயகம் அத்துல கருணாநாயக்க பொது மக்களை கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

(Visited 17 times, 1 visits today)