1.பிறந்த திகதி: 17.06.1988 மதம்: இந்து (V)
நட்சத்திரம்: பூசம் கிரக பாவம்: 100 செவ் 7ல்
தகைமை: B.sc BIO, தொழில்: உயிரியலாளர் அரச சேவை
எதிர்பார்ப்பு: பட்டதாரி (உள்நாடு, வெளிநாடு மணமகன்)

——————————————————————————————————————————————————————————–

2.பிறந்த திகதி: 04.09.1988 மதம்: RC (குருகுலம்)
உயரம்: 5’7”
தகைமை: B.sc பட்டதாரி, தொழில்: ஆசிரியர்
எதிர்பார்ப்பு: வெளிநாடு+உள்நாடு பட்டதாரி மணமகன்

——————————————————————————————————————————————————————————–

3.பிறந்த திகதி: 09.01.1990 மதம்: இந்து (V)
நட்சத்திரம்: மிருகசீரிடம்(2) கிரக பாவம்: 18 செவ் 9ல்
தகைமை: B.sc, M.sc, தொழில்: Australiya PR
எதிர்பார்ப்பு: பட்டதாரி அவுஸ்ரேலியா/இலங்கை மணமகன

 

தொடர்புகளுக்கு:

0771971667ஃ0773164796

——————————————————————————————————————————————————————————–

4.பிறந்த திகதி: 12.7.1991 மதம்: இந்து (V)
நட்சத்திரம்: புனர்பூசம்(4) கிரக பாவம்: 21 செவ் 11ல்
தகைமை: CIMA, ACMA – Works in Colombo
எதிர்பார்ப்பு: Degree – உள்நாடு, வெளிநாடு.


——————————————————————————————————————————————————————————–

5.பிறந்த திகதி: 18.5.1989 மதம்: இந்து (V)
நட்சத்திரம:; சுவாதி(2) கிரக பாவம்: 27 செவ் 07ல்
தகைமை: BSC IT + CIMA – Works in Colombo
எதிர்பார்ப்பு: HNDA/Degree– உள்நாடு, வெளிநாடு.

——————————————————————————————————————————————————————————–

6.பிறந்த திகதி: 29.11.1987 மதம்: இந்து (V)
நட்சத்திரம:; பூரட்டாதி(3) கிரக பாவம்: 47 செவ் 7ல்
தகைமை: BSC, Civil Engineer +CIMA – Works in Colombo
எதிர்பார்ப்பு: Degree – உள்நாடு, வெளிநாடு.

 

தொடர்புகளுக்கு: 

011 2599835 / 0778849608
Email: manjuwedlock@gmail.com

——————————————————————————————————————————————————————————–

 

——————————————————————————————————————————————————————————–

 

———————————————————————————————————————————————————————————

 


 


 


 


 


 


 

(Visited 750 times, 1 visits today)