நச்சுகளை வெளியேற்றும் ‘வாய் கொப்பளித்தல்’
மருத்துவம்
டாக்டர் அசோக்குமார் ஆயுர்வேத மருத்துவர் அமெரிக்க இயற்கை மருத்துவரான ஜோஷ் ஆக்ஸ் என்பவர்…
Continue Reading
வெயில் நேரத்தில் குளிர் நீர் குடிக்கலாமா?
மருத்துவம்
டாக்டர் சுந்தரராமன் பொது மருத்துவர் சுட்டெரிக்கும் கோடை... ஆறு, குளம், ஏரி, அணைகள்…
Continue Reading
கல்லீரல் காக்கும் கீழா நெல்லி
மருத்துவம்
டாக்டர் திருநாராயணன் சித்த மருத்துவர் நம்முடைய பாரம்பரிய மருத்துவ முறையான சித்த மருத்துவத்தில்…
Continue Reading