logo
ஒரு சமூகத்தின் வரலாற்றை சொல்லும் ‘கண்டிச் சீமை’
இலக்கியம்
'மாத்தளை சோமுவின் இலக்கிய முயற்சிகளின் சிகரமாக அமையும் சமூக வரலாற்று நாவல்'    …
Continue Reading
”போரையும் போர் தின்ற வாழ்வையும்” பேசிய ‘கர்ப்பநிலம்’பரிசில் அறிமுகமாகியது
இலக்கியம்
ஈழத்தமிழ் எழுத்தாளர் குணா கவியழகன் அவர்களது 'கர்ப்பநிலம்' நாவலின் அறிமுக நிகழ்வு தலைநகர்…
Continue Reading