ஜனாதிபதியின் கொள்கை விளக்க உரை தமிழ் மக்களுக்கு கூறிச்சென்றிருக்கும் விடயங்கள்
கட்டுரை
வதீஸ் வருணன் இலங்கை அரசியல் தளம் கடந்த மூன்று வருடங்களில் முன்னெப்போதும் இல்லாத…
Continue Reading
நினைவு கூர்தல்: யாரை யாரால் யாருக்காக?
கட்டுரை
நிலாந்தன் புனர்வாழ்வின் பின் விடுவிக்கப்பட்ட ஒரு மூத்த புலிகள் இயக்க உறுப்பினர் சொன்னார்.…
Continue Reading
அழிவுகளை நினைவேந்துவதன் தாற்பரியம்
கட்டுரை
இளையதம்பி தம்பையா மே மாதம் என்றவுடனேயே எமக்குப் பல விடயங்கள் நினைவிற்கு வருகின்றன.…
Continue Reading