சுவிட்சர்லாந்தின் முதல் தமிழ்ப்பெண் கவுன்சிலராக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள டர்ச்சிகா கிருஷ்ணானந்தம் வடிவேலுக்கு தமிழகத்தில் நடத்தப்பட்ட பாராட்டு விழாவின் போது அவர் ஆற்றிய உரை

(Visited 142 times, 1 visits today)