மத்திய மாகாண ஆளுனராக நேற்று  நியமிக்கப்பட்ட ரெஜினோல்ட் குரேயை இன்று வட மாகாண ஆளுனராக ஜனாதிபதி நியமித்துள்ளார்.

(Visited 14 times, 1 visits today)