நமது ஸ்மார்ட்போன்களில் நாம் இமெயில், வாட்ஸ்ஆப், சமூக வலைதளங்கள் ஆன்லைன் பயன்பாடுகளுக்காக பயன்படுத்த வருகின்றோம். ஆன்லைன் பயன்பாடுகளையும் நாம் தற்போது நமது ஸ்மார்ட்போன்களை பயன்படுத்தி வருகின்றோம்.

ஆன்லைனில் பதிவேற்றவும், பதிவிறக்கவும் செய்ய பயன்படுத்துகின்றோம். இந்நிலையில், ஸ்மார்ட்போன் ஹேக் செய்ப்பட்டுள்ளதை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என்று பார்க்கலாம். ஹேர்கள் நமது ஸ்மார்ட்போன்களை ஹேக் செய்து விட்டால், அதை எவ்வாறு கண்டுபிடிக்கலாம் என்றும் எளிய வழிமுறைகளையும் நாம் காணலாம். உங்களின் ஸ்மார்ட்போன் ஹேக் செய்யப்பட்டுள்ளதால், இதன் 6 அறிகுறிகள் இருக்கின்றன.

உங்கள் தொலைபேசி அடிக்கடி மந்தமாக செயல்பாட்டாலும, அல்லது சில பயன்பாடுகள் செயலிழந்து இருந்தாலும், அதிக டேட்டாகள் பயன்பாடு இருந்தாலும், இதனால் மந்ததான செயல் திறன் ஏற்படும்.

நமது ஸ்மார்ட்போனில் உளவு கருவிகள் பொருத்தப்பட்டிருந்தால், நமது ஸ்மார்ட் போனில் அவைகள் இருந்தாலும் அதிக டேட்டா பயன்பாடு இருக்கும். இதனால், உளவு பயன்பாடுகள் இருக்கும் என்று கூறப்படுகின்றது.

உங்களுக்கு தெரியாத எண்களுக்கான அழைப்புகள் அல்லது உரைகளின் பட்டியல்களை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால் எச்சரிக்கையாக இருங்கள். மற்ற எண்களுக்கு, அழைப்பு மெஸ்சேஞ்கள் செல்லும். அப்போது உங்களின் போனில் உளவு கருவிகள் இருப்பது உறுதி.

எல்லா பாப் அப்களும் உங்களுக்கு தொலைபேசி ஹேக் செய்யப்பட்டுள்ளன. என்று அர்த்தமல்ல என்றாலும், நிலையான பாப்அப் எச்சரிக்கைகள் உள்ளன தொலைபேசி ஆட்வேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஹேக் செய்ப்பட்டுள்ளத்திற்கான காரணமாக இருக்கின்றன.

நமது ஸ்மார்ட்போனில் நமக்கு தெரியாத மின்னஞ்சல் இணைக்கப்பட்டிருந்தாலும், அந்த ஸ்மார்ட்போன் ஹேக் செய்யப்படடள்ளது என்று அர்த்தம்.

பேட்டரி ஆயுள் காலப்போக்கில் தவிர்க்க முடியாமல் குறையும் . உளவு கருவிகள் இருந்தாலும், அவைகள் ஸ்னேன் செய்வதாலும் ஆட்டோ மேடிக்காக ஸ்மார்ட்போன் குறையும்.

(Visited 1 times, 1 visits today)