கோப் குழுவின் தலைவராக மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுனில் ஹதுன்நெத்தி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

(Visited 1 times, 1 visits today)