தற்போதையை கால்பந்து விளையாட்டின் தந்தையான எபினேசர் கோப் மார்லியின் 187 வது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடபடுகிறது இதையொட்டி  கூகுள் அவருக்கு டூடுல் வெளியிட்டுள்ளது.

நவீன கால்பந்துபோட்டிகளின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர்எபினேசர் கோப் மார்லி. இவர் ஆகஸ்டு மாதம் 16 ஆம் தேதி1932 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். இவரின் தந்தை இங்கிலாந்தின் அமைச்சராக இருந்தவர். எபினேசர் கோப் மார்லி வழக்கறிஞர் படிப்பை முடித்துவிட்டுலண்டனில் வழக்கறிஞராக பணியாற்றி வந்தார்.

லண்டனில் உள்ள பார்னஸ் ஃபுட்பால் கிளப்பில் ( Barnes Football Club)சேர்ந்தார். கால்பந்துபோட்டிகளை மிக உன்னிப்பாக கவனிக்க தொடங்கினார். 1863 ஆம் ஆண்டு , இவர் கால்பந்துபோட்டிகளில் முக்கியமான 13 விதிகளை கொண்டுவரவேண்டும் என்றுவிவாதம் செய்தார். இவர் இங்கிலாந்தில் உள்ள எல்லா கால்பந்து கிளப்பை தொடர்பு கொண்டு இந்த விதிகள் பற்றி பேசினார்.

இதனைத்தொடர்ந்து இந்த விதிமுறைகள் போட்டிகளின்போது கடைபிடிக்கப்பட்டன. இந்த விதிமுறைகளால் விளையாட்டு களத்தில்எதிர் அணியினர் வன்முறையை கையாள்வது தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது. இந்த 13 விதிகளால் கால்பந்துபோட்டியை சர்வதேசதரத்திற்குஉயர்த்தினார் எபினேசர் கோப் மார்லி .

இவர் விளையாட்டு செய்திகளுக்கான பெல்ஸ் லைப் (Bell’s Life)  என்றசெய்தித்தாளை நடத்திவந்தார். மேலும் எப் ஏ என்று அழைக்கப்படும்ஃபுட்பால் அசோசியேஷனின் செயலாரக 1866 ஆம் ஆண்டுவரை நியமிக்கப்பட்டார். அதனைத்தொடர்ந்துஎப் ஏவின் இயக்குநராக 1867 முதல்1874 ஆம் ஆண்டுவரை பணியாற்றினார்.

(Visited 24 times, 1 visits today)