கோப் குழுவின் புதிய தலைவராக மீண்டும் மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுனில் ஹதுன்நெத்தி தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

26 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கொண்ட கோப் குழு இன்று பிற்பகல் கூடியபோதே இந்த தெரிவு இடம்பெற்றது

(Visited 19 times, 1 visits today)