அரவிந்த டி சில்வா நீக்கம்
2017-05-05 18:06:43 | General

இலங்கை கிரிக்கெட் சபையின் ஆலோசனைக் குழுவிலிருந்து முன்னாள் அணித் தலைவர் அரவிந்த டி சில்வா நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. 


இலங்கை கிரிக்கெட் சபைக்கு இந்த கிரிக்கெட் ஆலோசனைக் குழு மிக முக்கியமான செயற்பாடுகளுக்கு உதவி வந்துள்ளது.


2016 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தக் குழுவின் தலைவராக அரவிந்த டி சில்வா செயற்பட்டு வந்ததுடன், பயிற்சிக் கட்டமைப்புகளை உருவாக்கி அவற்றை வழிநடத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகித்து வந்தார். 


இந்த நிலையில் ஆலோசனைக் குழுவை மேலும் நவீன மயப்படுத்தவுள்ளதாகக் கூறி அதன் தலைவர் அரவிந்த டி சில்வாவை அப்பதவியிலிருந்து கிரிக்கெட் சபை நீக்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.


இப்பதவியில் அரவிந்த இருந்த போது அந்தக் குழுவில் அங்கம் வகித்த இலங்கை முன்னாள் சிரேஷ்ட வீரர்கள் பலரும் ஆலோசனைக் குழுக் கூட்டங்களில் பங்குபற்றாததுடன், அது சிறப்புறச் செயற்படுவதற்கு தடையாக இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. 


2003 ஆம் ஆண்டில் கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பின்னர் அரவிந்த டி சில்வா இலங்கை கிரிக்கெட்டுக்காக மிகப் பெரும் சேவைகளை ஆற்றி வருகிறார். அணித் தெரிவுக் குழுத் தலைவராகவும் கிரிக்கெட் ஆலோசனை சபைத் தலைவராகவும் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரியாகவும் இவர் பல்வேறு பதவிகளில் வகித்து வந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

TOTAL VIEWS : 776
comments
NAME :
YOUR NAME IS REQUIRED.
EMAIL :
YOUR EMAIL ADDRESS IS REQUIRED.
INVALID EMAIL ADDRESS.
NOT FOR PUBLICATION
 
ADD YOUR COMMENT.
  ENTER THE TEXT HAS SHOWN
tu5lg
  PLEASE ENTER CAPTA VALUE.