தினக்குரல் கிரிக்கெட் வெற்றிக்கிண்ண அறிமுக நிகழ்வு
2016-11-18 18:17:48 | General

ஏ.எம்.பி.எல், ஸ்பான் டவர்ஸ், அப்சராஸ் அனுசரணையில் தினக்குரல் ஊழியர் நலன்புரிச் சங்கத்தால் நடத்தப்படும் உள்ளக கிரிக்கெட் சுற்றுப்போட்டிக்கான வெற்றிக்கிண்ணங்களை அறிமுகம் செய்யும் நிகழ்வில் தினக்குரல் முகாமைத்துவப் பணிப்பாளர் பொ.கேசவராஜா, தினக்குரல் தலைவர்கள் மற்றும் அணித்தலைவர்களைப் படங்களில் காணலாம்.

படப்பிடிப்பு: தர்ஷன மனமேந்திர

TOTAL VIEWS : 1214
comments
NAME :
YOUR NAME IS REQUIRED.
EMAIL :
YOUR EMAIL ADDRESS IS REQUIRED.
INVALID EMAIL ADDRESS.
NOT FOR PUBLICATION
 
ADD YOUR COMMENT.
  ENTER THE TEXT HAS SHOWN
2dgug
  PLEASE ENTER CAPTA VALUE.