இலங்கை வீரர்களின் ஊதியம் அதிகரிக்கும்
2016-10-26 16:03:03 | General

இலங்கைக் கிரிக்கெட் வீரர்களின் ஊதியம் அடுத்த 3 ஆண்டுகளில் அதிகரிக்கவுள்ளதாக இலங்கை கிரிக்கெட் அணித் தலைவர் திலங்க சுமதிபால தெரிவித்துள்ளார்.


இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் சிம்பாப்வே சுற்றுப்பயணம் தொடர்பாக 
செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது இதனை சுமதிபால தெரிவித்துள்ளார்.


வீரர்களின் கருத்துக்களை ஆராய்ந்த பிறகு புதிய வரைவு ஊதிய ஒப்பந்தம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. தரவரிசையில் வீரர்களின் சறுக்கல் இருக்கும்போது ஊதியமும் குறையும் என்பதை பல வீரர்கள் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர். இதன்படி புதிய ஊதிய ஒப்பந்தம் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.


2016-17 புதிய ஊதிய ஒப்பந்தம் படி,  சர்வதேச அளவிலான ஒப்பந்தத்தில் 17 வீரர்களும் பிரீமியம் ஒப்பந்தத்தில் 13 வீரர்களும் தேசிய ஒப்பந்தத்தில்  70 வீரர்களும் என மொத்தம் 100 ஒப்பந்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.


இந்த ஊதிய ஒப்பந்தம் எதிர்காலத்தில் மேலும் அதிகரிக்கலாம் என்று அவர் தெரிவித்தார்.

TOTAL VIEWS : 687
comments
NAME :
YOUR NAME IS REQUIRED.
EMAIL :
YOUR EMAIL ADDRESS IS REQUIRED.
INVALID EMAIL ADDRESS.
NOT FOR PUBLICATION
 
ADD YOUR COMMENT.
  ENTER THE TEXT HAS SHOWN
x3ohr
  PLEASE ENTER CAPTA VALUE.