பாராளுமன்றில் மகிந்த இன்று என்ன செய்தார்? 
2017-11-09 19:23:32 | Leftinraj

2018ஆம் ஆண்டுக்கான 'எண்டர்பிரைஸ் பட்ஜெட்' முன்வொழிவுகளை' முன்னாள் ஜனாதிபதியும்  குருநாகல் மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான மஹிந்த ராஜபக்ஷ உன்னிப்பாக அவதானித்தார்.

TOTAL VIEWS : 567
comments
NAME :
YOUR NAME IS REQUIRED.
EMAIL :
YOUR EMAIL ADDRESS IS REQUIRED.
INVALID EMAIL ADDRESS.
NOT FOR PUBLICATION
 
ADD YOUR COMMENT.
  ENTER THE TEXT HAS SHOWN
q9ido
  PLEASE ENTER CAPTA VALUE.