என்ன செய்தீர்கள் எனக் கேட்பவர்கள் அதற்கு முன் செய்யவேண்டியது என்ன?
2017-04-07 10:25:31 | General

 

வட மாகண சபை என்ன செய்துள்ளது? எனக் கேட்பவர்கள் சபையின் முன்னேற்ற அறிக்கையை பார்த்த பின்னர் அந்தக் கேள்வியை கேட்கவேண்டும் அவைத் தலைவர் சீ.வி.கே. சிவஞானம் நேற்றுத் தெரிவித்தார்.

வட மாகாண சபை இதுவரை 355 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றியுள்ளது. சகல தீர்மானங்களும் பொறுப்புவாய்ந்தவர்களுக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளன எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

வட மாகாண சபையின் 90ஆவது நேற்று இடம்பெற்றபோதே அவைத் இவ்வாறு கூறினார்.

வட மாகாண சபை 355 தீர் மானங்களை நிறைவேற்றியுள்ளது. அவை பொறுப்புவாய்ந்த தரப்புக்களுக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த விடயங்கள் முன்னேற்ற அறிக் கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன அந்த முன்னேற்ற அறிக்கை மாகாண சபையில் உள்ளது. 

எனவே என்ன செய்கிறீர்கள்? என்ன செய்துள்ளீர்கள்? என கேட்பவர்கள் முதலில் அந்த முன் னேற்ற அறிக்கையை பார்த்துவிட்டு வந்து பேச வேண்டும் எனவும் அவைத் தலைவர் குறிப்பிட்டார்

TOTAL VIEWS : 238
comments
NAME :
YOUR NAME IS REQUIRED.
EMAIL :
YOUR EMAIL ADDRESS IS REQUIRED.
INVALID EMAIL ADDRESS.
NOT FOR PUBLICATION
 
ADD YOUR COMMENT.
  ENTER THE TEXT HAS SHOWN
mqr5p
  PLEASE ENTER CAPTA VALUE.