மீன் ஏற்றுமதியில் 11ஆவது இடத்தில் இலங்கை
2018-01-08 10:53:14 | General

மீன் ஏற்றுமதி துறையில் இலங்கை 11 ஆவது இடத்தில் அமைந்துள்ளது.

2020ம் ஆண்டளவில் மீன் ஏற்றுமதியில் இலங்கையை மூன்றாவது இடத்திற்கு முன்னேறுவது எமது இலக்காகும் என்று கடற்றொழில் மற்றும் நீரகவளமூல அபிவிருத்தி அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

கடற்றொழில் துறையின் வளர்ச்சியை தொடர்ந்தும் மேற்கொள்ள எதிர்பார்ப்பதாக அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர மேலும் சுட்டிக்காட்டினார்.

TOTAL VIEWS : 153
comments
NAME :
YOUR NAME IS REQUIRED.
EMAIL :
YOUR EMAIL ADDRESS IS REQUIRED.
INVALID EMAIL ADDRESS.
NOT FOR PUBLICATION
 
ADD YOUR COMMENT.
  ENTER THE TEXT HAS SHOWN
hux4a
  PLEASE ENTER CAPTA VALUE.