கண்டியில் இலங்கை வங்கியின் 78 வது வருட நிகழ்வு
2017-08-11 11:54:33 | General

( வத்துகாமம் நிருபர்)

இலங்கை வங்கியின் 78 வது வருட பூர்த்திவைபவத்தை முன்னிட்டு கண்டி சுப்பர் கிரேட் கிளையில் ஒழுங்குசெய்யப்பட்டவைபவத்தில் மத்திய மாகாண ஆளுநர் திருமதி நிலூக்கா ஏக்கநாயக்கா அவர்கள் நினைவு தினக் கேக்கை வெட்டி வைபவத்தை ஆரம்பித்து வைத்த போது எடுக்கப்பட்ட படம்.

 

TOTAL VIEWS : 394
comments
NAME :
YOUR NAME IS REQUIRED.
EMAIL :
YOUR EMAIL ADDRESS IS REQUIRED.
INVALID EMAIL ADDRESS.
NOT FOR PUBLICATION
 
ADD YOUR COMMENT.
  ENTER THE TEXT HAS SHOWN
4eyby
  PLEASE ENTER CAPTA VALUE.