இலங்கை வங்கிக்கு இரு விருதுகள்
2018-01-02 12:36:59 | General

`கொழும்பு சினமன் கிரான்ட் ஹோட்டலில் அண்மையில் இடம்பெற்ற சிறந்த கூட்டாண்மை பிரஜைகள் பேண்தகைமை விருதுகள் 2017 இல் இலங்கை வங்கியானது (BOC) இரு விருதுகளை வென்றுள்ளது. இலங்கை வங்கியானது பொருளாதார பேண்தகைமை (இலாபம்) விருது, பொருளாதார பங்களிப்புக்கான விருது என இரு விருதுகளையும் வென்றுள்ளது.

இவ்விரு விருதுகளும் உறுதியான வர்த்தக வளர்ச்சி, பெறுமதியான பொருளாதார உருவாக்கம் மற்றும் தேசிய பொருளாதாரத்திற்கான பங்களிப்பு என்ற அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விருது வழங்கும் நிகழ்வானது இலங்கை வர்த்தக சம்மேளனத்தினால் முன்னெடுக்கப்பட்டதுடன், ஜப்பானின் இலங்கைக்கான தூதுவரான கெனிசி சுகனுமா இந்நிகழ்வில் பிரதம விருந்தினராக கலந்து கொண்டார்.

இந்நிகழ்வின் பிரதான உரையை கூட்டாண்மை பேண்தகைமை உலக புகழ்பெற்ற நிபுணரான டேவிட் பெனட் வழங்கியதுடன், நிறுவனங்களின் கூட்டாண்மை பேண்தகைமை அபிவிருத்திகளை கௌரவிக்கும் வகையில் இந்நிகழ்வானது இடம்பெற்றது.

தேசத்தின் வங்கியாளன் என்ற ரீதியில் இலங்கை வங்கியானது தனது பங்காளர்களுக்கு உறுதியான பங்களிப்பினை வழங்கும் வகையில் செயற்பட்டு வருகின்றது. அரச வங்கி என்ற ரீதியில் இலங்கை வங்கியானது நாட்டினது சமூக, பொருளாதார அபிவிருத்தியில் பங்களிப்பு செய்கின்றது.

தற்போது இலங்கை வங்கியானது தனி வர்த்தக நிறுவனம் என்ற ரீதியில் கடந்த 2015 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுகளில் வரிக்கு முந்திய இலாபமாக முறையே 25.3 பில்லியன் ரூபா, 31.2 பில்லியன் ரூபா என்ற ரீதியில் பதிவு செய்துள்ளது என இலங்கை வங்கியின் பொது முகாமையாளரான டி.எம். குணசேகர தெரிவித்தார்.

BOCஆனது தனது பொறுப்புணர்வு மிக்க சேவையை 78 வருட நிறைவில் கொண்டாடும் இவ்வேளையில் பேண்தகைமை கொள்கையின் அடிப்படையில் சமூக, பொருளாதார, சூழல் ர்ந்த அம்சங்களில் தூண்களாகவும் உள்ளது எனலாம்.

 

TOTAL VIEWS : 203
comments
NAME :
YOUR NAME IS REQUIRED.
EMAIL :
YOUR EMAIL ADDRESS IS REQUIRED.
INVALID EMAIL ADDRESS.
NOT FOR PUBLICATION
 
ADD YOUR COMMENT.
  ENTER THE TEXT HAS SHOWN
p6kfl
  PLEASE ENTER CAPTA VALUE.