ஸ்ரீலங்கா இன்சூரன்ஸின் கிறிஸ்மஸ் கரோல்
2017-12-28 11:56:02 | General

 

ஸ்ரீ லங்கா இன்சூரன்ஸின் கிறிஸ்மஸ் கரோல் கீத நிகழ்வானது ஸ்ரீ லங்கா  இன்சூரன்ஸின் கிறிஸ்தவ சங்கத்தினால் அண்மையில் முன்னெடுக்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்வானது. ஸ்ரீலங்கா இன்சூரன்ஸின் தலைமை அலுவலகத்தில் தலைவர் ஹேமக்க அமரசூரிய, நிறைவேற்று பணிப்பாளரான நிலு விஜேதாச ஆகியோரின் தலைமையில் இடம்பெற்றது.

TOTAL VIEWS : 142
comments
NAME :
YOUR NAME IS REQUIRED.
EMAIL :
YOUR EMAIL ADDRESS IS REQUIRED.
INVALID EMAIL ADDRESS.
NOT FOR PUBLICATION
 
ADD YOUR COMMENT.
  ENTER THE TEXT HAS SHOWN
s0xkj
  PLEASE ENTER CAPTA VALUE.