கொமர்ஷல் வங்கியின் கரோல் கீத நிகழ்வு
2017-12-28 11:39:55 | General

கொமர்ஷல் வங்கி இப் பண்டிகைக் காலத்தை அதன் வருடாந்த கிறிஸ்மஸ் கரோல் கீத நிகழ்வுடன் தொடங்கியுள்ளது."தொழுவத்தில் நடந்த அதிசயம்' என்ற எண்ணக்கருவின் கீழ் இந்த கரோல் பக்தி கீத நிகழ்வு பிஷப் கல்லூரி கேட்போர் கூடத்தில் அண்மையில் இடம்பெற்றது.

எட்டு இசைக் கலைஞர்கள் உட்பட வங்கி ஊழியர்களுமாகச் சேர்த்து  35 பேர் கொண்ட ஒரு குழு இந்த கரோல்  கீத நிகழ்வில் பங்கேற்றது. பிரபல இசைக் கலைஞர் ஷெஹான் விஜேமான்ன இந்தக் குழுவுக்கான பயிற்சியை வழங்கி நிகழ்ச்சியையும் வழிநடத்தினார். பிரபல உள்ளூர் கலைஞர் ஜனக்க பலபத்வலவின் சிறப்பு நிகழ்வும் இடம்பெற்றது.

 கொழும்பு புனித அலோஷியஸ் சமயநெறி கூடத்தின் பொறுப்பாளர் பிதா. பிரீலி முதுகுடஆரச்சி அடிகளார் சமய நிகழ்ச்சியை நடத்தியதோடு, கிறிஸ்மஸ் செய்தியையும் வழங்கினார்.

கொமர்ஷல் வங்கித் தலைவர் தர்மா தீரசிங்க, கூட்டாண்மை சிரேஷ்ட முகாமைத்துவ உறுப்பினர்கள், பெருந்திரளான ஊழியர்கள், முன்னாள், ஊழியர்கள் அவர்களின் குடும்பத்தவர்கள் என பெருந்திரளானவர்கள் இதில் கலந்து கொண்டனர். 

TOTAL VIEWS : 77
comments
NAME :
YOUR NAME IS REQUIRED.
EMAIL :
YOUR EMAIL ADDRESS IS REQUIRED.
INVALID EMAIL ADDRESS.
NOT FOR PUBLICATION
 
ADD YOUR COMMENT.
  ENTER THE TEXT HAS SHOWN
vy9sw
  PLEASE ENTER CAPTA VALUE.